Vážený uživateli, vítejte v aplikaci IS CEDR-MF - EHP a Norské fondy.

Tato internetová aplikace byla vytvořena pro žadatele a příjemce pro podávání žádostí o grant v rámci Fondů EHP a Norska a následnou správu projektů a iniciativ po celou dobu jejich životního cyklu.

Žadatelé a příjemci programů Kultura, Lidská práva, Řádná správa, Spravedlnost a Zdraví v programovém období 2014-2021 se přihlašují přes menu „2014-2021“.

Pro žadatele a příjemce grantů v rámci Bilaterálního fondu slouží menu „Bilaterální iniciativy/Bilateral initiatives“.

Koneční příjemci programového období 2009-2014 mohou do správy svých projektů přejít přes menu „2009-2014“.Dear users, welcome to the Information system CEDR of the EEA and Norway Grants.

This web-based application for Applicants and Project Promoters has been created for submission of grant applications under the EEA and Norway Grants and for the subsequent management of projects and initiatives throughout their lifecycle.

Applicants and Project Promoters of the Culture, Human Rights, Good Governance, Justice and Health Programmes in the 2014-2021 programming period apply via the "2014-2021" menu.

For Bilateral Fund Applicants and Project Promoters, please select the „Bilateral Initiatives“ menu.

Project Promoters of the 2009-2014 programming period enter their projects via the "2009-2014" menu.